Co je u nás nového?

26. 06. 2018

Zapojte své žáky do Youtube soutěže!

V rámci druhého ročníku Festivalu vzdělávání a práce – Posviť si na budoucnost, který proběhne 9. – 10. listopadu 2018 v DEPU 2015, vyhlašují pořadatelé festivalu soutěž pro žáky SŠ v Plzeňském kraji. Úkolem soutěžících je natočit originální propagační video o jejich škole a nalákat tak co nejvíce deváťáků. Registrace do soutěže probíhá do 15.9.2018. Více informací najdete ZDE. Pravidla soutěže jsou přehledně sepsána ZDE

pokračování

10. 01. 2018

KLIKA vám přináší další inspiraci

Přemýšlíte, jak ozvláštnit marketing vaší školy? Hledáte nový směr, inspiraci nebo něco netradičního, co zaujme vaše budoucí žáky, rodiče či veřejnost? Pak navštivte složku Inspirujte se. Přidali jsme do ní článek s odkazy na zajímavé akce z jiných škol a regionů.

pokračování

08. 01. 2018

KLIKA inovuje doporučené zdroje dat

V průběhu ledna dochází na webu KLIKA k aktualizaci a doplňování sekce Doporučené zdroje dat. V této sekci můžete nalézt zajímavé odkazy související s tematikou marketingu a řízení školy.

pokračování

15. 01. 2017

KLIKA nabízí nové inspirační zdroje

Chcete vylepšit internetové marketingové nástroje své školy a nevíte jak? Pak právě pro vás jsme rozšířili nabídku složky Inspirujte se. Po inspiraci z jiných webů a z prezentačních videí jsme tentokrát hledali dobré nápady, jak vylepšit školní facebookový profil.

pokračování

11. 01. 2017

KLIKA doplnila doporučené zdroje dat

Aktuálně pro vás opět inovujeme a doplňujeme náš web a s nim i sekci Doporučené zdroje dat. Najdete zde poupravenou strukutru a nové zajímavé odkazy.

pokračování

25. 11. 2016

Kvaliní webovky dnes už nestačí. Chce to atraktivní školní facebook!

Jedno je jisté, doba se mění, a to poměrně rychle. V rámci projektu Úspěšná škola jsme společně s klikáckými školami hledali způsob jak zatraktivnit jejich webové stránky. Uplynulo několik let a je třeba jít dál, jít s dobou. Webové stránky se dnes mohou zdát jako pomalý a málo interaktivní nástroj komunikace s žáky, rodiči i veřejností. Důležitým nástrojem marketingu se v posledních letech stávají sociální sítě, zejména Facebook. Většina škol se už proto připojila k …

pokračování

29. 01. 2016

KLIKA zaktualizovala své externí odkazy

V rámci pravidelné aktualizace webu KLIKA došlo v nedávných dnech i k inovaci složky Doporučené zdroje dat. V této složce byly kompletně zrevidovány stávající odkazy a ty nefunkční byly odstraněny.

pokračování

18. 01. 2016

Zajímají vás průzkumy z oblasti marketingu škol? Navštivte web o.s. Než zazvoní

Občanské sdružení Než zazvoní zrealizovalo v roce 2015 několik zajímavých průzkumů týkajících se procesu rozhodování žáků ZŠ i marketingových aktivit SŠ. V loňském roce proběhl např. průkum Nábor studentů – výsledky a plány středních škol (březen 2015), Střední školy a internetový marketing (leden 2015) nebo Rodiče na veletrzích: co zjištují? (prosinec 2015). Výsledky těchto i dalších průzkumů jsou zveřejňovány na webu o.s. Než zazvoní – přejít tam můžete přímým odkazem ZDE

pokračování

30. 01. 2015

KLIKA rozjíždí další kurz - tentokrát v Sušici

Dnešním dnem byl odstartován další běh kurzu KLIKA. Nově zapojenou školou je SOŠ a SOU Sušice. Pevně věříme, že naše semináře a workshopy pomohou i této střední škole posunout a rozvinout její marketingové aktivity. Sušickému týmu přejeme hodně elánu a dobrých nápadů při vytváření jejich vlastní KLIKY!

pokračování

26. 01. 2015

KLIKA má zaktualizované doporučené zdroje dat

V rámci pravidelné aktualizace webu došlo v uplynulých týdnech mj. také k rozšíření a zpřehlednění složky Doporučené zdroje dat. Byly sem přidány nové zajímavé odkazy a celá složka byla formálně poupravena tak, aby byla co nejpřehlednější.

pokračování

12. 12. 2014

KLIKA inovovala složku s inspiračními odkazy

Inovace se týkají konkrétně stránky Inspirujte se jinými prezentačními videi. Tato stránka byla obsahově rozšířena o další prezentační video SŠ a zejména o odkazy na velmi zajímavé články o prezentačních videích VŠ, a to včetně profesionálního hodnocení. V souvislosti s obsahovými změnami byl pro zajištění větší přehlednosti pozměněn i vizuální vzhled stránky a řazení odkazů.

pokračování

20. 10. 2014

Jedeme dál - KLIKA má prodlouženou akreditaci

V září letošního roku se Regionální rozvojové agentuře podařilo získat prodloužení akreditace kurzu KLIKA u MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, a to na další tři roky. I v následujících letech se mohou tedy rozšiřovat řady „klikáckých“ škol, které už vědí, jak je důležité mít svoji KLIKU :-)

pokračování

31. 01. 2014

KLIKA i po roce stále inspiruje

Už je tomu rok, co projekt Úspěšná škola se svým kurzem KLIKA oficiálně skončil. Velmi nás proto těší, že i po této době inspirují výstupy KLIKY nejednu střední školu v Plzeňském kraji k tomu, aby se i nadále zabývala problematikou marketingu a pracovala na svých PR aktivitách.

Pozitivní zpětnou vazbu máme zejména od škol, které se do našeho projektu aktivně zapojily. KLIKÁcké školy neustále intenzivně pracují na inovacích a rozšiřování svých marketingových aktivit. Také proto …

pokračování

24. 01. 2014

KLIKA zaktualizovala informační zdroje

Abychom vám pro vaše úvahy o rozvíjení marketingu školy poskytovali co nejnovější informace, zaktualizovali jsme pro vás sekci Doporučené zdroje dat. Nefunkční dokazy jsme odstranili a sekci jsme doplnili o nové, leckdy velmi zajímavé a inspirující, datové zdroje. Doporučujeme zejména návštěvu stránek občanského sdružení Než zazvoní, které zveřejňuje zajímavé studie z oblasti marketingu škol a náboru studentů. Kromě toho nabízí školám různé marketingové a PR služby ušité na míru.

pokračování

01. 03. 2013

Projekt Úspěšná škola je v cíli, ale web KLIKA běží dál

Projekt Úspěšná školakurz KLIKA jako jeho součást doběhly na konci ledna do svého cíle. Všechny materiály vytvořené za dobu trvání projektu jsou však i nadále dostupné na těchto stránkách, které budou také průběžně aktualizovány.

pokračování

25. 01. 2013

KLIKA má za sebou závěrečný seminář

Ve středu 16. ledna 2013 se v příjemném prostředí Hotelu Gondola v Plzni uskutečnil slavnostní závěrečný seminář kurzu KLIKA a zároveň i celého projektu Úspěšná škola. Cílem této akce bylo shrnout poznatky a zkušenosti zapojených škol i lektorů z průběhu kurzu KLIKA a podnítit další diskuzi o budoucnosti a možnostech rozvoje marketingu středních škol v Plzeňském kraji. Na semináři se v hojném počtu sešli zástupci nově vytvořených marketingových týmů všech škol, které v průběhu loňského …

pokračování

05. 12. 2012

Školy aktuálně absolvují 4. workshopy

Na všech školách, které se zapojily do projektu Úspěšná škola a absolvovaly v letošním roce kurz KLIKA, probíhají v těchto dnech tzv. 4. workshopy. Jedná se o krátká setkání všech členů strategického týmu, jejichž cílem je společně podiskutovat o současném „životě“ výstupů kurzu KLIKA na škole a zhodnotit průběh a výsledky kurzu i realizaci navržených opatření. 4. workshop je dobrou možností, jak si dílčí tematicky různě zaměřené skupiny strategického týmu školy mohou **předat informace, dojmy …

pokračování

31. 10. 2012

Zaznamenali jste nás v tisku?

Pokud alespoň občas prolistujete regionální noviny, možná vám neušlo, že dne 24.10.2012 vyšla v Plzeňském deníku příloha Evropské dotace. Nu a naše KLIKA u toho samozřejmně nemohla chybět – naleznete ji v této příloze na straně 13. A pokud vám náhodou příloha Evropské dotace unikla, můžete si naší inzerci webu KLIKA prohlédnout alespoň v elektronické podobě ZDE

pokračování

14. 09. 2012

KLIKA vyběhla do podzimního maratonu

Již od počátku nového školního roku mají lektoři kurzu KLIKA značně napilno, a to proto, že se rozběl podzimní maraton klikáckých seminářů a workshopů na dalších středních školách v kraji. Díky intenzivní spolupráci nově zapojených škol s našimi lektory tak v průběhu podzimu vzniknou a budou vyškoleny další středoškolské strategické marketingové týmy, a to konkrétně na SŠ Kralovice, SŠZP Klatovy a SOU Domažlice.

pokračování

10. 07. 2012

Kurz KLIKA úspěšně dokončily první tři školy

Na sklonku školního roku 2011/2012 byly úspěšně dokončeny všechny části kurzu KLIKA na prvních třech školách. Konkréntě šlo o následujícíc ško­ly:

  • Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň (pilotní škola našeho projektu)
  • Střední škola Bor
  • Gymnázium Stříbro

Na všech těchto školách byl díky kurzu utvořen strategický marketingový tým, který bude v následujících letech koordinovat plánování a realizaci marketingových a PR aktivit školy. Úspěšní absolventi kurzu obdrželi Osvědčení o úspěšném absolvování vzdělávacího programu Úspěšná …

pokračování

14. 05. 2012

Prosíme o trpělivost - stránky jsou ve výstavbě

Stránky KLIKA v Plzeńském kraji se pro vás teprve připravují a jsou postupně doplňovány o další nové články. Proto prosíme všechny návštěvníky o trpělivost a shovívavost při brouzdání po tomto webu. Věříme, že se zanedlouho dočkáte informací, kvůli kterým jste naše stránky navštívili :-) Děkujeme vám!

pokračování

30. 04. 2012

Kurz KLIKA byl úspěšně odpilotován

V průběhu měsíce března a dubna 2012 proběhla na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické v Plzni pilotáž kurzu KLIKA realizovaného v rámci projektu Úspěšná škola. Školní tým, který čítal celkem 9 pedagogů, postupně úspěšně absolvoval všechny workshopy, díky nimž vznikly praktické výstupy pro další rozvoj školy v oblasti marketingových a PR aktivit. Po ukončení pilotáže realizační tým vyhodnotil celý kurz a i na základě podnětů z řad pedagogů proběhlo částečné doplnění a …

pokračování

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tvorba webových stránek: Creative Studio s.r.o., redakční systém 4site CMS