KLIKA má za sebou závěrečný seminář

Ve středu 16. ledna 2013 se v příjemném prostředí Hotelu Gondola v Plzni uskutečnil slavnostní závěrečný seminář kurzu KLIKA a zároveň i celého projektu Úspěšná škola. Cílem této akce bylo shrnout poznatky a zkušenosti zapojených škol i lektorů z průběhu kurzu KLIKA a podnítit další diskuzi o budoucnosti a možnostech rozvoje marketingu středních škol v Plzeňském kraji. Na semináři se v hojném počtu sešli zástupci nově vytvořených marketingových týmů všech škol, které v průběhu loňského roku úspěšné absolvovaly kurz KLIKA. Akce se dále zúčastnili také hosté z Odboru školství Krajského úřadu Plzeňského kraje – JUDr. Jaroslava Havlíčková a Ing. Ladislav Vítek. Velmi přínosným obohacením semináře pak byla účast a vystoupení doc. PaedDr. Ludvíka Egera, CSc. z Katedry marketingu, obchodu a služeb Fakulty ekonomické ZČU. Doc. Eger diskutoval s přítomnými pedagogy zejména o nových možnostech i možných úskalích prezentace školy pomocí internetu. Program celé akce byl doplněn společným obědem, který poskytl účastníkům prostor pro neformální dikuzi a sdělování zkušeností. Z reakcí samotných účastníků lze usuzovat, že seminář, stejně jako celý kurz KLIKA, naplnil očekávání zúčastněných a podnítil další rozvoj marketingových aktivit středních škol v Plzeňském kraji. Fotky z akce naleznete ve fotogalerii.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tvorba webových stránek: Creative Studio s.r.o., redakční systém 4site CMS