Obecné zásady spolupráce s médii

ZPĚT

Níže vám nabízíme pár obecných zásad, kterých je dobré se držet, pokud chce vaše škola úspěšně spolupracovat s médii:

1. Primární je vždy provoz školy

 • spolupráce s médii (jejich návštěvy) nesmí výuku narušovat

2. Vždy si předem ujasněte, proč chcete o dané akci informovat (CÍL)

 • zamyslete se, koho má článek oslovit a co mu má říct (např. ukázky z praktických maturit mají především vhodným sociálním partnerům a zástupcům zaměstnavatelů představit váš důraz na praktické dovednosti studentů a ukázat jejich výkony v reálném prostředí)
 • cílovými skupinami vašich příspěvků v médiích jsou:
  • případní zájemci o studium a jejich rodiče
  • zástupci místních komunit
  • zástupci sociálních partnerů a možných zaměstnavatelů absolventů
  • širší odborná i laická veřejnost (je to velice obecná skupina, proto až jako poslední)

3. Mějte jasno, proč o „skutečnosti“ informujete právě teď

 • pro hladký průběh výuky je pro školy výhodnější věnovat přípravě vašich tiskových zpráv a podkladů delší čas
 • některé akce však přímo vyžadují zapojení médií či okamžité sepsání tiskové zprávy v daný den (např. projektový den pro základní školy)
 • média nerada informují o starých událostech, někdy však výjimku udělají, a to když:
  • je možno článek pojmout obecněji (NE, že k vám přijel ministr, ale že dlouhodobě realizujete mnoho zajímavých akcí, např. k vám i v minulých dnech přijel ministr)
  • jedná se o dlouhodobě platné skutečnosti (např. NE, že jste právě vybavili ICT učebnu, ale že vaši studenti mohou využívat nejnovější techniku, a to mimo jiné právě i díky poměrně nové učebně)
  • „nemají co napsat“ – zvláště „prázdné“ bývá pondělní vydání novin, na témata ze školství bývají také chudé letní měsíce

4. Než špatně, raději vůbec

 • pečlivě promyslete, zda budete mít skutečně čas a energii dotáhnout danou akci pro média až do konce (např. skutečně bude moci jeden pedagog věnovat zcela svou pozornost zástupcům médií, nenaruší přítomnost médií průběh akce, apod.)
 • nemůže se vyskytnout nějaká negativní událost, která zcela překryje váš původní jistě dobrý úmysl (např. jeden ze žáků vypoví, že nové metody výuky jsou pro něj nezajímavé a spíše krokem zpět)

5. Pro média zpracovávejte vyčerpávající podklady

 • pracovníci médií jsou zaneprázdněni, proto „příjemné“ zprávy rádi přebírají v ne příliš upravené podobě
 • proto nezapomínejte na:
  • výpověď (stručnou přímou řeč) zástupců více skupin (ředitel, učitelka připravující akci, zapojený student, účastník z veřejnosti)
  • buďte struční, ale zajímaví
  • přikládejte fotografie (musí na nich být lidé, a to dobře viditelní)

6. Vyberte si několik akcí, o kterých média informujte postupně v průběhu roku (max. jedna zpráva za měsíc)

7. Když už k vám novinář přijede, získejte si jeho kontaktní údaje a snažte se udržet jeho přízeň. Vhodné je také předběžně zmínit další akce školy či skutečnosti, které by pro něj mohly být zajímavé.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tvorba webových stránek: Creative Studio s.r.o., redakční systém 4site CMS