Podklady k části Analýzy a strategie

ZPĚT

Marketing školy, by neměl být nahodilý sled aktivit vzniklých historicky, ale promyšlená strategie založená na aktuálním poznání:

1. POZICE školy v konkurenčním prostředí,
2. VNITŘNÍCH ZDROJŮ školy.

Podkladem pro vytvoření takové marketingové strategie školy je zpracování nebo využití existujících průzkumů a analýz zaměřených na cílové skupiny (klienty a zákazníky), na poznání jejich potřeb a možností jejich uspokojení. Zde se dozvíte na co nezapomenout v marketingové analýze školy

Na analytickou část navazuje formulace samotné marketingové strategie. Zde je stručně shrnut postup tvorby marketingové strategie školy

Marketingová strategie školy nemusí být rozsáhlá, ale měla by jasně vyjadřovat cíle školy z hlediska klientů i zákazníků, a také způsoby jejich dosažení. Z dokumentu musí být také patrné, jaké důvody vedly školu ke zvolené strategii. Nezbytnou součástí strategie jsou základní pravidla její realizace. Zde je příklad struktury marketingové strategie školy

Tím ale naše nabídka podkladů nekončí. Níže si můžete vybrat z další nabídky materiálů k části Analýzy a strategie:

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tvorba webových stránek: Creative Studio s.r.o., redakční systém 4site CMS