Střední škola, Kralovice

WWW

FACEBOOK

KOMUNIKACE

 • Intenzivně komunikujeme se všemi žáky naší školy, s jejich rodiči i se zástupci smluvních pracovišť, kam docházejí naši žáci na praxi.
 • S našimi žáky jsme schopni a ochotni diskutovat o tématech vzdělávání i o jejich případných osobních problémech.
 • Především pro žáky 9. tříd a jejich rodiče pořádáme každoročně několik Dnů otevřených dveří.
 • S žáky 9. tříd základních škol mluvíme při setkání na Dni otevřených dveří také o možnosti jejich další studijní či profesní dráhy.
 • V rámci výuky mají naši studenti možnost komunikovat i s lidmi se zdravotním postižením, což přispívá k oboustrannému osobnostnímu rozvoji účastníků komunikace.

LIDÉ

INFORMACE

 • Naše škola předává informace o svých aktivitách soustavně a různými způsoby – webové stránky, prezentační akce, apod.

KVALITA

 • Máme dobře a moderně vybavené učebny pro teoretickou i praktickou vý­uku
 • Podniky nám na svých pracovištích připravují naše žáky. Tito žáci zůstávají pak mnohdy na těchto pracovištích i po ukončení školy jako zaměstnanci.
 • Kvalitní žáci naší školy často také pokračují nástavbovým studiem či studiem na VŠ.
 • Naši žáci se také umisťují na předních místech v mnohých soutěžích a dalších akcích

AKTIVITA

 • Dlouhodobě spolupracujeme s různými organizacemi, zejména s ústavy sociální péče, dále pak s dětským centrem Radovánek a s dalšími smluvenými pracovišti.
 • Naše škola se rovněž zúčastňuje dobročinných akcí a sbírek, jako např. Světluška nebo Květinový den
 • Zúčastňujeme se nejrůznějších soutěží a zapojujeme se i do dalších akcí.
 • Naše škola se pravidelně aktivně účastní různých přednášek, výstav a prezentací středních škol.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tvorba webových stránek: Creative Studio s.r.o., redakční systém 4site CMS