Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň

WWW

FACEBOOK

KOMUNIKACE

 • Na jaře roku 2012 jsme si vytvořili Komunikační plán, podle něhož průběžně inovujeme a rozšiřujeme aktivity zaměřené na komunikaci s médii, s uchazeči o studium i s širokou veřejností
 • Naše škola se aktivně prezentuje v médiíchích – více se můžete dozvědět na našem webu

LIDÉ

 • Pomáháme formovat osobnosti schopné kvalitního uplatnění v osobním životě i na trhu práce
 • Naši absolventi nacházejí kvalitní uplatnění zejména v tzv. pomáhajících profesích
 • V rámci dalšího vzdělávání našich pedagogů organizujeme vzdělávací kurzy
 • Naši pedagogové využívají ve výuce moderní výukové metody
 • Disponujeme aktivními kontakty se sociálními partnery (zejm. Fakultní nemocnice Plzeň) a je jednou z našich priorit tyto kontakty i v budoucnu dále rozvíjet

INFORMACE

 • Poskytujeme mnoho aktuálních informací nejen pro uchazeče o studium, a to zejména díky našemu webu a Dni otevřených dveří
 • K dobré informovanosti o na naší škole přispívá vydávání Minialmanachu

KVALITA

 • Uvědomujeme si, že pro zachování kvality je třeba neustále hledat nové příležitosti k rozvoji, a proto aktuálně chceme mj. rozšířit nabídku programů celoživotního vzdělávání a snažíme se o maximální využití mimorozpočtových finančních zdrojů
 • Naši absolventi jsou kvalitně připraveni pro uplatnění v praxi, a to zejména díky důrazu na propojení teoretických poznatků z výuky a praktických zkušeností z nemocničního prostředí

AKTIVITA

 • Naše škola připravuje a realizuje spoustu zajímavých aktivit pro studenty, pedagogy i širokou veřejnost. Tyto aktivity se zároveň snažíme vhodnými způsoby prezentovat na našem webu i při jiných akcích školy jako např. Den otevřených dveří
 • Mezi tradiční akce pořádané naší školou patří např. soutěž první pomoci nebo projektový den na téma 1. pomoc

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tvorba webových stránek: Creative Studio s.r.o., redakční systém 4site CMS