Jak vypadá KLIKA?

KLIKA je vzdělávací kurz, který byl vytvořen v rámci projektu Úspěšná škola. Cílem kurzu je pomoci středním školám rozvíjet a zlepšovat jejich komunikační a marketingové aktivity vůči veřejnosti. Zároveň jim má poskytnout rady a tipy, jak lze vytvářet a podporovat dobré jméno školy.

Cílové skupiny kurzu:

 • management SŠ
 • výchovní poradci SŠ
 • pedagogové SŠ, kteří se podílejí na komunikačních aktivitách školy vůči veřejnosti
 • pedagogové SŠ, kteří se podílejí na motivačních aktivitách SŠ vůči ZŠ

Kurz se věnuje následujícím 3 marketingovým oblastem:

1) Analýzy a strategie

 • Analýza vnějšího a vnitřního prostřední školy
 • Aktuální pozice a budoucnost školy
 • Cíle školy
 • Opatření

2) Komunikace a PR školy

 • Jak budovat dobré jméno školy – hlavní cíl marketingové komunikace školy
 • Jak komunikovat s médii
 • Komunikační plán školy

3) Motivace žáků ZŠ

 • Jaké aktivity vůči ZŠ děláme a s jakými výsledky?
 • Které ze stávajících aktivit potřebují inovovat?
 • Jaké nové aktivity by bylo dobré vůči ZŠ zařadit?

Organizace kurzu:

 • úvodní seminář společný pro všechny 3 části kurzu
 • 2 workshopy zaměřené na část Analýzy a strategie
 • 3 workshopy zaměřené na část Komunikace a PR školy
 • 3 workshopy zaměřené na část Motivace žáků ZŠ
 • závěrečný hodnoticí seminář společný pro všechny 3 části kurzu

Více informací o kurzu se můžete dozvědět v Podrobně rozpracovaném obsahu vzdělávacího kurzu KLIKA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tvorba webových stránek: Creative Studio s.r.o., redakční systém 4site CMS